Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно- социални услуги на общинско и областно ниво и предложението за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

22/2/2023
Обявление
 
На основание чл.42, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Тутракан публикува  анализа на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и предложението за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги.
На основание чл.43 ал. 1 от Наредбата за планиране на социални услуги, мнения, становища и предложения в обсъждането по чл.42  се приемат в деловодството на община Тутракан до 24.03.2023г.