Протокол от преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Тутракан

30/11/2022