Реализирани три проекта по Национална Кампания „Чиста околна среда -2022г.”, финансирана от ПУДООС към МОСВ

28/11/2022
На територията на Община Тутракан са реализирани три проекта по Национална Кампания „Чиста околна среда -2022г.”, финансирана от ПУДООС към МОСВ      
    На 09.11.2022г. представители на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и от Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/– Русе провериха и окончателно приеха изпълнените дейности по три проекта, чиито бенефициенти са Община Тутракан, Кметство Цар Самуил и Детска градина „Полет“. Тази година под мотото „Обичам природата и аз участвам” в тези населени места и детската градина, три обекта придобиха нов облик.
 ОБЩИНА ТУТРАКАН  изпълни успешно дейностите по проект „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ ДО ПАМЕТНИК НА ТАНЬО ВОЙВОДА В ГР.ТУТРАКАН”
По проект „Възстановяване на зона за отдих до паметник на Таньо войвода в гр. Тутракан” на стойност 14 990,40 лева е възстановена зоната за отдих, мероприятия и игри за деца.  
Теренът обект на проекта е част от етапното възстановяване на паркове и зелени площи в гр. Тутракан и допълва приветливия облик на зоните за отдих в града. В поземлен имот, с обща площ 4568 кв. м , (четири хиляди петстотин шестдесет и осем кв. м), в имота има изградени стъпала свързващи улиците „Александър Стамболийски” и ул.”Струма”, които са възстановени със собствени средства на Община Тутракан, детска площадка с детски съоръжения и паметник на Таньо войвода  са част от етапното възстановяване на детски площадки, паркове и зелени площи в гр. Тутракан. Ежегодно през пролетта на 30 Май община Тутракан е домакин на най-големия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода” в Североизточна България, където походът започва с речи и поднасяне на венци пред паметника на Таньо войвода и завършва на Кирчан баир, община Попово на 2 Юни  - ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. За дните на похода се преминава през 31 населени места в три съседни области, където участниците  - над 350 подрастващи, се запознават с действията на четата от 28 души, както и с местната история. Провеждат се възстановки на сражения и прегледи на строевата и маршовата песен.
С реализацията на настоящия проект общината желае да придаде приветлив и естетичен вид на общите части предназначени за отдих и възстановяване на терени с историческа стойност, което ще допълни приветливия облик на зоните за отдих и игра в града. В по-дългосрочен план се предвижда възстановените и благоустроени площи да бъдат поддържани с доброволен труд от живущите в района, както и от лица назначени за временна заетост и служители на общината. Съществуващата детска площадка с детски съоръжения,  са  освежени чрез пребоядисване със собствени средства на Община Тутракан. Част от пейките за отдих, които бяха изпотрошени, са подменени с нови други които имаха нужда от подмяна на изгнили и изпочупени дъски са реставрирани със средства по проекта. Тъй като мястото се посещава от много хора са доставени и монтирани допълнителни пейки, съществуващата пергола е подменена с нова метална тройна пергола, кошчета за отпадъци се демонтираха и на техните места се монтирани нови. В останалата част от терена избуялите саморасли храсти и бурени, които  създаваха впечатление за запуснато и не уютно място, са почистени със собствени средства. С времето климатичните фактори и дългата експлоатация оказват непрекъснато разрушително действие на настилката от плочки. Поради това е направен демонтаж на съществуващите плочи и бетонови бордюри, изравняване на терена чрез насипване и тромбоване на пясък, монтаж на същите които се запазиха чрез пренареждане, подравняване, уплътняване и фугиране, при липса на съществуващи положени са нови плочки. Обектът се намира в свлачищен район на града и поради това беше необходимо да се извършат допълнителни непредвидени разходи поети от общината за  закупуване на допълнително нови плочки. Със собствени средства е монтиран допълнителен парапет към съществуващата детска площадка с цел безопасността на децата, възстановено е осветлението в частта където се намира паметника на Таньо войвода, монтиран е прожектор с цел осветяване му. Почистени са и останалите паркови зони около обекта. Всички съществуващи пейки и кошчета бяха освежени чрез пребоядисване,  на места където е необходимо се реставрираха чрез демонтаж на стари и монтаж на нови. Основни дейности включени в проекта са: Провеждане на еко-акции за събиране на отпадъци. Почистване на площите и прилежащите околности от битови и растителни отпадъци с доброволен труд. Окастряне на дървета, оформяне на корона  и окастряне на храсти със средства от Община Тутракан. Извозване на всички отпадъци до отредената площадка - доброволен труд и средства от община Тутракан. Доставка и монтаж на бетонени плочки – 10 м2, демонтаж на съществуващи плочки и монтаж – 57 м2, демонтаж на съществуващи бордюри и монтаж на същите – 10 м, доставка и насипване, тромбоване на пясък – 10 тона, доставка и полагане на бетон – 1,00 куб. м. Доставка и монтаж на паркова мебел: демонтаж на стари съществуващи /пейки, пергола, кошчета/ - 15 бр., доставка и монтаж на кошчета за отпадъци цвят черен – 6 бр., пергола тройна – 1бр., пергола двойна – 1 бр. пейки с облегалки – 7 бр., пейки с двойна метална основа без облегалка – 9 бр., дъски за подмяна/ за съществуващи пейки с дължина 4 м. Залесяване с подходяща растителност: Засаждане на закупените по проекта храсти туи смарагд - 20 бр., комбинирана тревна смеска – 5 кг. и рози  с  доброволен труд. С възстановяване и благоустрояване на терен, който е с историческа  стойност за общината, се изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, здравословни практики за деца и младежи. Създадоха се предпоставки за социална дейност и социално приобщаване на жителите в гр. Тутракан. Спомогна се за повишаване на екологичната култура, загриженост и позитивна нагласа към природата у гражданите. Възстанови се и зоната за отдих и игра, чрез изграждане на подходящо място за почивка на родителите и забавление на децата, създадоха се условия за поддържане на чиста околна среда, допринесе за приветливия и красив вид на града. Основна причина за реализацията на този проект е, че Община Тутракан, като бенефициент иска да запази историческата стойност на обекта.
С изпълнението на проекта, създаде се чиста и красива околна среда, за отдих на открито, което допълва приветливия облик на зоните за развлечение в града, както и формира навици за опазване на околната среда у подрастващите.
 
КМЕТСТВО ЦАР САМУИЛ изпълни успешно дейностите по проект „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЦЕНТЪРА НА С.ЦАР САМУИЛ”   финансиран от ПУДООС – „Чиста околна среда – 2022”
Стойността на изпълнения проект е 14 982,00 лева, чрез който се благоустрои и озелени централната част на с. Цар Самуил.
       Теренът намиращ се в централната част на село Цар Самуил разположен между сградата на читалището, местния супермаркет и парковата зона на селото имаше нужда от благоустрояване и озеленяване. Имаше нужда от почистване на растителните отпадъци и подкастряне на съществуващите дървета. Бяха оформени нерегламентирани пътеки, които трябваше да се оформят като алеи, за да могат жителите да се придвижват. Съществуващата зона за отдих бе малка и имаше необходимост от ремонт и разширяване, както и необходимост от кошчета за отпадъци и озеленяване с подходяща растителност. Липсата на кошчета за отпадъци създаваше предпоставки за безразборно изхвърляне на отпадъци в центъра на населеното място.
       Основни дейности, включени в проекта са: Почистване на площите и прилежащите околности от битови и растителни отпадъци  и извозването им с  доброволен труд и средства от спомоществователи.
Полагане и възстановяване на настилки от тротоарни бетонови плочи на алеите. Доставка и монтаж на подмяна на бетонови тротоарни плочки – 88,20 м2, доставка и полагане на бетонова площадка  – 17,50 м2, доставка и монтаж на метален навес с пейка – 1 брой, доставка и монтаж на стойка за 5 броя велосипеди – 1 брой, доставка и монтаж на кошчета за отпадъци – 4 броя и доставка и монтаж на квадратна пейка монтирана около дърво – 1 брой, доставка и монтаж на метална пергола двойна, доставка и монтаж на дървена маса с пейки с метална основа, без облегалки – 2 броя. Засаждане на тревна смес райграс – 5 кг и на многогодишни храсти туи смарагд – 13 броя. Началото на проекта бе дадена с извършване на акция по събиране на битови и растителни отпадъци. Извършено е подкастряне на съществуващи дървета, почистване на терена, заравняване и извозване на отпадъците до отредена площадка с доброволен труд от жителите на село Цар Самуил и средства от спомоществователи. Със средствата предоставени по проекта бе извършено благоустрояване и озеленяване центъра на селото, чрез реконструкция на съществуващите алеи, изграждане на кът за отдих и оборудване със съответните съоръжения. Доставени са бетонови тротоарни плочи, цимент и пясък за полагане на настилките за обновяване на алеите. Алеите са важна част от всяка зелена площ, в големите паркове и градини те са свободно разположени, докато в малките населени места са подчинени на стремежа към прагматичност. Плътните бетонни настилки са предпочитани от повечето хора поради осигуряването на равна и чиста повърхност, която се нуждае от малко грижи. С този тип настилки е направена цялостна алейна мрежа.
                    С изпълнението на проект „Благоустрояване центъра на с. Цар Самуил” се създаде чиста,  красива околна среда, което придаде приветлив и привлекателен за жителите и гостите на селото вид в централната част на с. Цар Самуил и формира навици за опазване на околната среда у подрастващите.
 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ“  изпълни успешно дейностите по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ДГ“ПОЛЕТ“ В ГР.ТУТРАКАН”   финансиран от ПУДООС – „Чиста околна среда – 2022”

Стойността на изпълнения проект е 7425,60 лева, изградена е нова детска площадка. Детска градина “Полет” е с обща площ от 3 912 кв. м, от която е залесена и затревена площ от 2000 кв. м. Детската градина е с уникална архитектура и разположение.
Площта, на която е разположено е голяма и в достатъчна степен разгъната. Налични са много пространства, които позволяват различни видове озеленяване. Площите позволяват на тях да бъдат засявани цветя, дървета и храсти.
На територията на детската градина има общо три детски площадки, теренът на който се изгради новата детската площадка беше в занемарено състояние и пустееше нямаше никакви съществуващи съоръжения или паркова мебел и поради това не се използваше. През последните години сериозно се акцентира и върху здравето на подрастващите чрез увеличаване времето прекарано на открито сред природата. Децата изпитват необходимост от  занимания и игри на открито. Със средствата от проекта се изгради привлекателна за подрастващите  детска площадка в двора на детската градина. Стремежът е поколенията да развиват и поддържат уважението към природата. Навън децата извършват многократни наблюдения и това дава възможност  да опознаят заобикалящата ги околна среда. Чрез непосредствения досег с околната среда, изострянето и усъвършенстването на детските сетива и развитието на  способността за наблюдение и възприемане на живота в природата. Мястото е обезопасено с ограда, която беше крайно ниска за детска площадка, поради това се обезопаси чрез монтиране на допълнителна височина към съществуващата ограда, а друга част на терена се загради с нова ограда, към която  има и вратичка.  В близост до новата детска площадка съществува празно пространство, на което със собствени средства и доброволен труд е засята тревна смеска. 
С реализирането на настоящия проект  се създадоха условия за поддържане на чиста околна среда, допринесе за приветливия и красив вид на детската градина.
Основни дейности включени в проекта са:
Почистване на площите и прилежащите околности от битови и растителни отпадъци с доброволен труд. Окастряне на дървета и храсти. Със собствени средства и с помощта на персоналът на детската градина теренът е почистен. Засадени рози, бяха изкоренени и засети в друга част, която е отредена само за цветя. Всички отпадъци растителни и строителни бяха извозени до специално отредена площадка. Почистеният терен  се обработи  и озелени чрез доброволен труд от персоналът на детската градина. Част от ограда се  обезопаси чрез монтиране на допълнителна височина от 1 м към съществуващата, а друга част на терена се загради с нова ограда с височина 1,50 м, към която е монтирана вратичка. На самия терен се монтираха детски съоръжение за игра на открито за деца от 0 до 12 годишна възраст като: комбинирано съоръжение с люлка и пързалка – 1 бр., пясъчник дървен със седалки – 1 бр., клатушка – 1 бр., монтираха се мини мебели за създаване на еко-кът за обучение на открито за деца от 0 до 12 г., като беседка с пейки и маса – 1 бр., детска маса с пейки – 2 бр., кошчета за отпадъци- 2 бр.  и пейка без облегалка – 1 бр. Със собствени средства  ДГ „Полет“  закупи боя за пребоядисване на старата съществуваща ограда, както и очерта бетонената стена от едната страна на обекта с цветовете на българското знаме бяло, зелено и червено на която е монтира информационната табела по проекта.
С изпълнението на проект „Изграждане на детска площадка в ДГ „Полет“ в гр. Тутракан“, създаде се чиста и красива околна среда, за игри и спортуване на открито и формиране на навици за опазване на околната среда у подрастващите. Създадоха се подходящи условия за игри, забавления, която им позволява да опознават природата и да научават стратегии за нейното опазване.
Бенефициентите по трите проекта са длъжни да стопанисват и опазват периодично придобитите активи по проектите.
Крайният срок за реализацията на проектите на кметства и общини е 30.11.2022г., а за училища и детски градини 31.10.2022г. на 11 Ноември се подадоха искане за окончателно плащане до МОСВ за трите проекта съответно от Община Тутракан, Кметско Цар Самуил и ДГ „Полет“.