Старт на нов проект за саниране на многофамилни жилищни сгради и административната сграда на Областна дирекция по безопасност на храните в гр. Тутракан

27/9/2022