ЗАПОВЕДИ №РД-04-628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641/14.07.2022г., Относно: заповеди за спечелил търга..

14/7/2022