Заповед № РД 04-107-50 от 26.04.2022 на Обл.Дирекция "Земеделие" - Силистра, Относно: изменение на разпределение на масивите за ползване за землището на с.Бреница за стопанската 2021/2022г.

17/5/2022