Заповеди № 04-107-29/13.04.2022 г. и № 04-107-46/13.04.2022 г. на Обл.Дирекция "Земеделие" - Силистра, Относно: Разпределение на масивите за ползване на зем.земи в землището на с.Антимово и в землището на с. Варненци.

20/4/2022