Заповед № РД 04-107-48/30.09.2022 г. за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Дунавец, Община Тутракан за стопанската 2021/2022г.

14/1/2022