Заповед № РД-04-1141/29.11.2021 за полските пътища, с. Царев дол, за стопанската 2021-2022 година

29/11/2021