Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец ТК-Преславци", общ. Тутракан, обл. Силистра

13/10/2021