Заповед № РД-04-1041/28.10.2021 г., ведно с тръжните книжа, относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с.Варненци за срок от 10 години

28/10/2021