Заповед РД-04-1007-18.10.2021 г, относно: търг с явно наддаване за отдаване под наем на детска градина в с. Белица

18/10/2021