Заповед № РД 04-107-28/30.09.2021 г., относно: Разпределение на масивите за ползване за землището на гр. Тутракан.

8/10/2021