Заповед № РД 04-107-24/29.09.2021 г., ОД Земеделие – Силистра, относно: разпределение на масивите за ползване за землището на с. Сяново, и Заповед № РД 04-107-23/29.09.2021 г., ОД Земеделие – Силистра, относно: разпределение на масивите за ползване за землището на с. Царев дол.

7/10/2021
 

Прикачени файлове