Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП "Красен Добрев Събев" - „Създаване, отглеждане и напояване на био сливови и лавандулови насаждения''

9/7/2021