ЗАПОВЕД № РД 09-112-71-1 гр. Силистра 28.04.2021 - изменение на заповед № РД 09-112-71 / 18.02.2021 г., отностно разпределение на масивите за ползване на землището на с. Нова Черна, община Тутракан за стопанската 2020/2021 г.

27/5/2021