Заповед спечелил търг за отдаване под наем на помещение за здравни услуги с. Нова Черна

6/3/2020