Процедура по преценяване необходимоста от ОВОС, оценка съвместимоста с предмет и целите на опазване на защитените зони за инвстиционно предложение за: "Монтаж на нова машина за леене под налягане и тигел към нея в Цех за производство на алуминиеви детайли"

21/11/2019
 

Прикачени файлове