Проектиране и изграждане на укрепване на напорен резервоар чрез реконструкция и изграждане на напорна стена и част от улица Дълбок път гр. Тутракан

31/10/2019