Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

24/10/2019