Заповед № РД 09-93 гр.Силистра 07.10.2019 г

14/10/2019
Разпределение на масивите за ползване на землището на с. Варненци, община Тутракан за стопанската 2019/2020 г., като в границите им са включени имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.