Процедура по преценяване необходимоста от ОВОС, оценка съвместимоста с предмет и целите на опазване на защитените зони за инвстиционно предложение за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан и възложител община Тутракан

22/8/2019
 

Прикачени файлове