Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Преславци, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-1133/19.07.2019г

20/8/2019
 

Прикачени файлове