Обява и инвестиционно намерение за „Преустройство на приемо - предавателна станция на „БТК”ЕАД №VN4707”

16/8/2019