ЗАПОВЕД №174/09.07.2019 г., относно: избран заявител по Схема "Училищен плод" за нуждите на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Нова Черна...

9/7/2019