ОБЯВЛЕНИЕ №1 от 28.06.2019г. За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/../2022г. (ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с.Нова Черна)

28/6/2019