Заповед за определяне и утвърждаване на резултатите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот

29/5/2019