Заповед за определяне и утвърждаване на резултатите от проведен публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-04-837/03.05.2019

23/5/2019