Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - земеделска земя

10/5/2019