Встъпителна пресконференция

2/4/2019
    На 08.04.2019 г. от 11:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Тутракан,  ул. „Трансмариска” №20, ще бъде проведена пресконференция по повод стартирането на инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане на канализационната мрежа в гр.Тутракан”. Проектът се реализира със средства на Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на РБългария, както и със собствени средства на Община Тутракан по процедура Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2 към Оперативна програма Околна среда 2014-2020г.