Покана за пресконференция

21/11/2018
 
 
ПОКАНА ЗА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Тутракан учтиво Ви кани да участвате в началната прес-конференция по Проект: „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”, на който тя е бенефициент.
Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие по програма INERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ. Проектът се осъществява от Община Тутракан в партньорство с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, Р България, Инспекторат за извънредни ситуации, Р Румъния и Националната асоциация на доброволците в Република България.
 
Предвидени са два панела:
  1. Презентация за целите, дейностите и резултатите от проекта и ролята на партньорите;
  2. Дискусия - въпроси и отговори.
 
Прес-конференцията ще се състои на 27.11.2018 г., от  10,30 часа, в Заседателната зала на Общинска администрация, адрес: гр. Тутракан, ул. Трансмариска №31.
 
Моля, да потвърдите вашето участие до 26.11.2018 г. на тел: 0887905301 или e-mail: humanitar@abv.bg – Валентина Христова.
 
 
 
Д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан