П О К А Н А

2/8/2017
 
П  О  К  А  Н  А
 
 
 
На29.08.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан ще се проведе заключителна  конференция по проект „Независим живот за гражданите на Тутракан”.
 
Проектът се реализирас финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.  
 
Екипът на проекта Ви кани да се присъедините към събитието, на което са поканени представители на обществеността, медиите,местната администрация, социални асистенти и домашни помощници, потребители на социалните услуги.
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикачени файлове