П О К А Н А

29/8/2016
П  О  К  А  Н  А
 
 
 
На31.08.2016 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан ще се проведе начална конференция по проект „Независим живот за гражданите на Тутракан”
 
Проектът се осъществява в партньорство между Община Тутракан  и организация –доставчик на социални услуги „СОНИК СТАРТ”ООД- София.
 
Проект „Независим живот за гражданите на Тутракан”се реализирас финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.  
 
Екипът на проекта Ви кани да се присъедините към събитието, на което са поканени представители на обществеността, медиите,местната администрация, социални асистенти и домашни помощници, потребители на социалните услуги.
 

Прикачени файлове