СМР на инвестиционен проект "Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белица в община Тутракан"

30/5/2012
СМР на инвестиционен проект "Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белица в община Тутракан"