Обявление цени таксита

23/6/2015
 
 
ОБЩИНА     ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org

                                  

 
 
                           
                                                                          
 
         На основание чл.66, ал.1 във връзка с чл.69, ал.1 от АПК, Община Тутракан уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.Предмет на посоченото предложение и бъдещ общ административен акт е утвърждаване на минимални и максимални цени на          таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на общината.
         Приемането на административния акт се налага поради промени в Закона за автомобилния превоз съгласно чл.24а, ал.5 от същия закон.
         Формата за участие в произмодството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл.69, ал.1, т.1 от АПК са писменни предложения и възражения.Последните могат да бъдат депозирани в административната сграда на Община Тутракан, Дирекция „Информационно обслужване и общински услуги”/ул.”Трансмариска” № 31/ в срок до 27.07.2015г.
         Материали се намират в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”. За контакти: Г.Чобанов, тел. 0896896741.
 
 
 
 
 
                                               Кмет на Община Тутракан: П/ П
                                               Д-р Димитър Стефанов