Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строителството по проект №19/322/00323 „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи в гр.Тутракан

29/1/2013
Обявление, решение и документация към обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строителството по проект №19/322/00323 „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи  в гр.Тутракан