Отчет за касово изпълнение на бюджет към 31.12.2014

30/1/2015
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 31.12.2014 на второстепенни разпоредители