Заповед № РД-04-242/20.02.2015г.

25/2/2015
3 А П О В Е Д
 
№ РД-04-242/20.02.2015г.
 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.1 и §5, ал.1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма , реших
 
   НАРЕЖДАМ:
В съответствие с чл.137, ал.1, т.1  от ЗТ и неизпълнение на задължението по § 5, ал.1, т.1 от ПЗР на същия закон,
 
        П Р Е К Р А Т Я В А М
 
категорията на следните туристически обекти:
 
Туристически обект
Адрес на обекта
№ на
удостоверението
Дата на
удостоверението
1
Ресторант “Роял” –ДЗС с. Нова Черна
ДЗС с. Нова Черна
149
28.01.2005
2
Кафе – аперитив “Сплендит”
гр. Тутракан, ул.”Добри Чинтулов”- 6
150
21.02.2005
3
Ресторант “Москва” 
гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” 18
151
10.03.2005
4
Механа “Дълбока”,
гр. Тутракан, ул. “Боровец” 1
152
14.03.2005
5
Кафе-аперитив “Холдинг”
” с. Цар Самуил,общ.Т-н.
153
18.04.2005
6
Кафе-аперитив “Овсето  Комерс”
ул. “Опълченска”-7, гр. Тутракан
154
16.06.2005
7
Бирария
 
ул. “Силистра”-48, гр. Тутракан
155
17.06.2005
8
Семеен хотел “Роял”,               
ДЗС  с.Нова Черна, община Тутракан
156
21.06.2005
9
Кафe- бар “Глория”
 
с. Старо село,
ул. “Ропотамо”- 6
157
12.07.2005
10
Кафе-аперитив “АКСУ”
с.Преславци, общ.Тутракан
159
29.08.2005
11
Кафе-аперитив “Лиандра”
Тутракан,
ул. “П.Волов” - 2
160
26.09.2005
12
Кафе – аперитив “Иви”
Тутракан, ул. “Ана Вентура” № 54 А
161
03.10.2005
13
Кафе – аперитив “Арика”
гр. Тутракан, ул. “К. и Методий” № 50
162
05.12.2005
14
Кафе – сладкарница “Еспресо”
гр. Тутракан, ул. “П. Славейков” 34
163
15.12.2005
15
Кафе – аперитив “Шеско”
с. Цар Самуил,общ.Т-н.
164
16.12.2005
16
Кафе – аперитив
“Лориал”
Тутракан, ул. “Хр. Ботев” № 1
165
27.12.2005
 
 
           
На основание чл.137, ал.3 от Закона за туризма нова категория на обектите се определя по реда на чл.129.
Настоящата заповед влиза в сила от 20.02.2015 година. Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се публикува в сайта на общината, местния печат и да се обяви на видно място в сградата на ОбА - гр. Тутракан.
 
 
 
 
                                                                      Кмет на Община Тутракан П/П
                                                                      д-р Д.Стефанов