Доставка на електрическа енергия/ ниско напрежение/ за уличното осветление в гр. Тутракан и следните обекти: сградата на общинска администрация на ул. „Трансмариска” №31, сграда на бившето БКС на ул. „Д. Благоев”, кметства, ОЦИД, Дом за стари хора, детски градини на територията на община Тутракан, за срок от една година

10/12/2013