"Избор на изпълнител на Строително -монтажни работи на обект: "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част I , Етап II ""

8/11/2013
Обявление решение и документация по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на Строително -монтажни работи на обект: "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част I , Етап II ""
 
Редактирано: 10,10,2014 г.
Последна редакция :17,12,2014 г.