Договаряне без обявление чл.90,ал.1,т.4 по ЗОП-"Разполагане, поддръжка и обслужване на съдове за съхранение на битови отпадъци от домакинствата в гр.Тутракан и в селата на община Тутракан, както и от юридическите лица на територията на гр. Тутракан, и транспортирането им до регионалното депо за отпадъци край гр.Русе."

1/7/2014
Решение по обществена по обществена поръчка "Договаряне без обявление чл.90,ал.1,т.4 по ЗОП-"Разполагане,  поддръжка    и обслужване на съдове за съхранение на битови отпадъци от домакинствата в гр.Тутракан и в селата на община Тутракан,  както и    от   юридическите лица на територията на гр.  Тутракан,    и транспортирането им   до регионалното депо за отпадъци край гр.Русе.""
 
Редактирано: 06.01.2015