Доставка на твърди горива за отопление (въглища тип" Донбас"- 24 тона;+/- 10 тона) на сгради - общинска собственост на територията на Община Тутракан за отоплителния сезон 2014/2015г

19/12/2014
Решение и документация за обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: Доставка на твърди горива за отопление (въглища тип" Донбас"- 24тона;+/- 10 тона) на сгради - общинска собственост на  територията на Община Тутракан  за отоплителния сезон 2014/2015г.