Закупуване на 9(девет)-местен микробус по Проект: „Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан”

30/6/2014
Публична покана и документациа по обществена поръчка с предмет :Закупуване на 9(девет)-местен микробуспо Проект: „Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан”