Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за модернизация на улично осветление за гр. Тутракан и населените места в Община Тутракан

12/6/2014

Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за модернизация на улично осветление за гр. Тутракан и населените места в Община Тутракан.

Прикачени файлове