Благоустрояване на улици „Хаджи Димитър”, „Панайот Хитов”, „Дунав”, „Черни връх”, „Арда”, „Мусала” и „Руен” в с.Цар Самуил, община Тутракан” за 2014г.

31/3/2014
Решение, обявление и документация по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Благоустрояване на улици „Хаджи Димитър”, „Панайот Хитов”, „Дунав”, „Черни връх”, „Арда”, „Мусала” и „Руен”  в с.Цар Самуил, община Тутракан” за 2014г."