П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

11/3/2014
П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 
 
 
 
На основание чл.140, ал.4 и ал. 5  от  Закона за Публичните финанси  на 21.03.2014 г., от 9,00 часа  в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ще се проведе публично обсъждане на ОТЧЕТА за Бюджет 2013 на Община Тутракан.
Покана за активно участие в публичното обсъждане се отправя към всички граждани от общината.
 
 
145.03.2014 г.                                               П-л на Общински съвет гр. Тутракан:
Гр. Тутракан                                                                                  / Д.Николов /