Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: "Тутракан - модерна дестинация за риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство

30/1/2014

Решение, обявление, документация и технически проект по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет : "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: "Тутракан - модерна дестинация за риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство"

Технически проект:   http://dox.bg/files/dw?a=2d2f317fd0