Доставка на храни и хранителни продукти за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и Дом за стари хора гр. Тутракан

4/11/2013
Решение, обявление и документация за процедура - обществена поръчка с предмет - " Доставка на храни  и хранителни продукти за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и Дом за стари хора гр. Тутракан "

Прикачени файлове