Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2013 – 2014 година

19/9/2013
Документация.обявление и решение за процедура "Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2013 – 2014 година"