Доставка на твърди горива за отопление (въглища тип" Донбас"- 30 тона;+/- 10 тона) на сгради - общинска собственост на територията на Община Тутракан за отоплителния сезон 2013/2014г.

16/9/2013
Решение за откриване и спецификация на обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: Доставка на твърди горива за отопление (въглища тип" Донбас"- 30 тона;+/- 10 тона) на сгради - общинска собственост на  територията на Община Тутракан  за отоплителния сезон 2013/2014г.